Eloranta: Koulutuksen kunnianpalautus on alkanut

Lähde: SDP

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee Rinteen hallituksen panostuksista osaamiseen ja koulutukseen. Hallitus investoi merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla kokonaisuudella, jolla parannetaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, sekä nostetaan suomalaisten osaamistasoa koko yhteiskunnan laajuisesti.

– Laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä. On hienoa, että Rinteen hallitus palauttaa lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienentää lapsiryhmiä sekä jatkaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua.

Viimeisen 30 vuoden aikana Suomesta on kadonnut yli puoli miljoonaa työpaikkaa, joihin pelkkä perusasteen koulutus on riittänyt. Samaan aikaan vaille vähintään toisen asteen tutkintoa jää 16 prosenttia ikäluokasta, vaikka muuttuneessa työelämässä ilman sitä on vaikea työllistyä. Lukion ja toisen asteen ammatilliset kustannukset ovat tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen kohtuuttoman kalliita.

– Jokainen nuori ansaitsee hyvät eväät elämään. 2020-luvun Suomessa tämä tarkoittaa vähintäänkin toisen asteen koulutusta. Hallitus otti tänään suuren askeleen nuorten tulevaisuuden näkymien parantamiseksi päättämällä, että oppivelvollisuus pitenee toiselle asteelle 18 ikävuoteen saakka.

Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Opetukseen on luotava riittävät resurssit, jatkuvuutta ja turvallisuuden tunnetta niin opettajille kuin oppilaille.

– Korkeakoulut tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön, jossa ne voivat keskittyä ydintehtävänsä toteuttamiseen eli tutkimukseen, uuden luomiseen ja sivistystyöhön. Tälle tielle on tänään päästy, kun hallitus on päättänyt, että yliopistojen perusrahoitusta korotetaan 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 lähtien. Hallitusohjelmassa luvatut korotukset saadaan heti voimaan.

Suositut kortit

Tervetuloa SDP:n Kansalaispaneeliin!Yleinen
Mielipiteesi on meille tärkeä. Hienoa, että olet mukana! ?
Mikä on SDP:n Kansalaispaneeli?Yleinen
SDP:n Kansalaispaneelissa pääset kertomaan mielipiteesi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja saat tietoa sinua kiinnostavista aiheista. Luvassa on tiukkojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi myös kevyempiä aiheita. SDP hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia kantojensa muodostamisessa ja raportoi kyselyiden tulokset eteenpäin puoluejohdolle, työryhmille ja kansanedustajille. 

Kansalaispaneelissa kysymyksiin vastataan kysymyskorttien kautta.

Jotta voimme hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia mahdollisimman hyvin, vastaathan seuraavien kysymyskorttien taustatietokysymyksiin.
EtunimiYleinen
Kirjoita alle etunimesi.
VaalipiiriYleinen
Valitse valikosta oma vaalipiirisi.
SähköpostiosoiteYleinen
Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.
SukunimiYleinen
Kirjoita alle sukunimesi.
Ammatti / asemaYleinen
Valitse yksi vaihtoehdoista.
IkäYleinen
Valitse oma ikäryhmäsi.