Kvarnström jää isyysvapaalle eduskunnasta – perhevapaauudistus on erittäin tervetullut! / Kvarnström blir faderskapsledig – välkomnar familjeledighetsreformen

Lähde: SDP

Kansanedustaja Johan Kvarnström jää isyysvapaalle hoitamaan pian kaksi vuotta täyttävää poikaansa Adriania 17.2. – 4.3.2020. Kvarnström on erittäin tyytyväinen perhevapaauudistuksen etenemiseen, sille se lisää edellytyksiä tasa-arvon, läsnäolon ja joustavuuden toteutumiselle perheissä.

-Perhevapaauudistus, joka perustuu vastaikään esitettyyn malliin, on iso juttu, eikä vähiten kulttuurisesti. Sekä perheet että yhteiskunta voivat hyötyä siitä, että vanhemmat jakavat perhevapaat tasaisemmin kuin tähän asti on tehty, painottaa Johan Kvarnström, joka on neljän lapsen isä.

Kvarnströmin mukaan uudistusta kuvataan oikeutetusti investoinniksi lasten tulevaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin.

-Se, että isät jo pikkulapsivaiheessa ottavat suuremman vastuun lapsesta ja pystyvät samalla luomaan syvemmän suhteen lapseen on tärkeä ja hieno asia. Tämä muutos on pitkällä aikavälillä paljon arvokkaampi kuin sen hintalappu lyhyellä aikavälillä, Kvarnström huomauttaa.

Marinin hallituksesta todetaan, että uudistus merkitsee suurta asennemuutosta, sillä se parantaa sukupuolten tasa-arvoa vanhempien välillä ja helpottaa erimuotoisten perheiden elämää.

Uusi perhevapaamalli on rakenteeltaan 1+7+7-malli. Tämä tarkoittaa sitä, että raskaana oleva vanhempi saa noin yhden kuukauden pituisen päivärahajakson pidettäväksi ennen lapsen laskettua aikaa, minkä jälkeen molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus saada noin 7 kuukauden kiintiö, josta 69 päivää voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Perheen ansiosidonnainen päivärahakausi pitenee kokonaisuudessaan nykyisestä 11,5 kuukaudesta yli 14 kuukauteen.

Yksinhuoltajalla on oikeus käyttää kummankin vanhemman vanhempainrahakiintiöt.

Kvarnström blir faderskapsledig – välkomnar familjeledighetsreformen

Riksdagsledamot Johan Kvarnström är faderskapsledig med sonen Adrian, snart 2 år, för tiden 17.2-4.3.2020. Samtidigt applåderar han att en reform av familjeledigheterna framskrider och ger förutsättningar för mer jämställdhet, närvaro och flexibilitet.

-En förnyelse av familjeledigheterna som bygger på den nyligen presenterade modellen är en stor sak, inte minst kulturellt. Både familjer och samhälle kan gynnas av att föräldrarna delar jämnare på ledigheterna än vad som nu är fallet, säger fyrabarnspappan Johan Kvarnström.

Reformen beskrivs enligt Kvarnström med rätta som en investering i barnens framtid och familjernas välbefinnande.

-Att pappor axlar större ansvar och får djupare kontakt med barnet i ett tidigt skede är viktigt och vackert. Den här förändringen är på lång sikt betydligt mer värdefull än dess prislapp på kort sikt, kommenterar Kvarnström.

Statsrådet uppger att reformen kommer att innebära en stor attitydförändring, eftersom jämställdheten mellan föräldrarna förbättras och olika slags familjers liv blir lättare.

Modellen kan beskrivas i termerna 1+7+7. Först för den gravida dagpenning i ungefär en månad, därefter har båda föräldrarna en lika stor kvot på nästan sju månader, varav 69 dagar kan ges till den andra föräldern. Det sammanlagda antalet dagpenningsdagar ökar alltså från nuvarande 11,5 månader till drygt 14 månader.

En ensamförsörjande förälder har rätt att använda båda föräldrarnas föräldrapenningskvoter.

Suositut kortit

Tervetuloa SDP:n Kansalaispaneeliin!Yleinen
Mielipiteesi on meille tärkeä. Hienoa, että olet mukana! ?
Mikä on SDP:n Kansalaispaneeli?Yleinen
SDP:n Kansalaispaneelissa pääset kertomaan mielipiteesi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja saat tietoa sinua kiinnostavista aiheista. Luvassa on tiukkojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi myös kevyempiä aiheita. SDP hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia kantojensa muodostamisessa ja raportoi kyselyiden tulokset eteenpäin puoluejohdolle, työryhmille ja kansanedustajille. 

Kansalaispaneelissa kysymyksiin vastataan kysymyskorttien kautta.

Jotta voimme hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia mahdollisimman hyvin, vastaathan seuraavien kysymyskorttien taustatietokysymyksiin.
EtunimiYleinen
Kirjoita alle etunimesi.
SukunimiYleinen
Kirjoita alle sukunimesi.
IkäYleinen
Valitse oma ikäryhmäsi.
SukupuoliYleinen
VaalipiiriYleinen
Valitse valikosta oma vaalipiirisi.
SähköpostiosoiteYleinen
Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.