Hallintovaliokunnan demarit: Poliisin uudelle ihmiskauppayksikölle turvattava mahdollisuudet laadukkaaseen ja vaikuttavaan toimintaan

Lähde: SDP

Hallintovaliokunnan sosialidemokraatit Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen, Heidi Viljanen, Mika Kari, Seppo Eskelinen ja Niina Malm ovat jättäneet yhteisen kirjallisen kysymyksen poliisin ihmiskauppayksikön perustamisesta. Kansanedustajat kysyvät, millaisella aikataululla poliisille on tarkoitus perustaa kyseinen yksikkö ja miten sille taataan mahdollisuudet laadukkaaseen sekä vaikuttavaan toimintaan.

– Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on vahva painotus harmaan talouden torjuntaan. Työministeri Tuula Haatainen asetti keväällä 2020 työryhmän valmistelemaan työperäisen hyväksikäytön vastaisia toimenpiteitä osana harmaan talouden torjunnan strategiaa. Työryhmän elokuussa julkaistu ensimmäinen toimenpidepaketti piti sisällään hallitusohjelmaankin kirjatun poliisille perustettavan ryhmän ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen, Rantanen kertoo.

Kansanedustajat korostavat, että ihmiskauppa on harmaan talouden ikävimpiä muotoja, jossa tekijä pyrkii saamaan taloudellista hyötyä alistamalla uhria eri keinoin. Ihmiskaupan uhri on usein heikossa asemassa oleva ihminen, joka on tekijästään eri tavoin riippuvainen.

– Ihmiskaupan uhri voi olla alistettu esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pakkotyöhön. Myös rikollisen kiinnijäämisriski on perinteisesti ollut pieni, koska toiminta ei välttämättä näy ulospäin ja uhri on ulkomaalainen, joka usein jossain määrin hyväksyy menettelyn tai ainakin alistuu siihen, Lindén jatkaa.

Ihmiskauppayksikkö tarvitsee riittävät henkilöstöresurssit

–  Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on tekijälle taloudellisesti erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Motiivina on poikkeuksetta merkittävän taloudellisen hyödyn tavoittelu, Heinäluoma toteaa.                                                                                                    

– Hyväksikäyttö on usein systemaattista ja ammattimaista. Törkeimmät tapaukset ovat kovimpia ja suurimman laittoman hyödyn talousrikoksia, joihin poliisin pitäisi päästä kiinni reaaliaikaisesti. Ihmiskauppa ja sen kaltaiset rikokset ovat pitkälti piilorikollisuutta, jonka paljastaminen ja tutkiminen on haasteellista. Laadukkaan tutkinnan kannalta olisi olennaista, että näiden rikosten tutkinnasta vastaisivat asiaan erikoistuneet poliisit, Viljanen ja Eskelinen kertovat.

– Poliisilla ei ole tällä hetkellä yhtään henkilötyövuotta kohdennettuna pelkästään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön tai ihmiskaupan torjuntaan. Jotta valtakunnallisesti toimiva ihmiskauppayksikkö pystyisi saamaan tuloksia aikaan, sille tulee turvata ihmiskaupparikollisuuteen erikoistuneet ja vahvuudeltaan riittävät henkilöresurssit, Kari ja Malm päättävät.

Suositut kortit

Tervetuloa SDP:n Kansalaispaneeliin!Yleinen
Mielipiteesi on meille tärkeä. Hienoa, että olet mukana! ?
Mikä on SDP:n Kansalaispaneeli?Yleinen
SDP:n Kansalaispaneelissa pääset kertomaan mielipiteesi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja saat tietoa sinua kiinnostavista aiheista. Luvassa on tiukkojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi myös kevyempiä aiheita. SDP hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia kantojensa muodostamisessa ja raportoi kyselyiden tulokset eteenpäin puoluejohdolle, työryhmille ja kansanedustajille. 

Kansalaispaneelissa kysymyksiin vastataan kysymyskorttien kautta.

Jotta voimme hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia mahdollisimman hyvin, vastaathan seuraavien kysymyskorttien taustatietokysymyksiin.
EtunimiYleinen
Kirjoita alle etunimesi.
SukunimiYleinen
Kirjoita alle sukunimesi.
IkäYleinen
Valitse oma ikäryhmäsi.
SukupuoliYleinen
VaalipiiriYleinen
Valitse valikosta oma vaalipiirisi.
SähköpostiosoiteYleinen
Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.