Ministeri Tuppurainen: Budjetti antaa suuntaviivat EU:n elpymisrahan käytölle ja turvaa Veikkauksen edunsaajien toiminnan

Lähde: SDP

Vuoden 2021 talousarviossa Marinin hallituksen lupaus koulutuksen kunnianpalautuksesta alkaa konkretisoitua kouriintuntuvasti, summaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

– Merkittävät panostukset oppivelvollisuuden laajentamiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen ovat tervetulleita erityisesti lapsirikkaalle Oululle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tärkeä esitys on myös varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Se otetaan varmasti helpotuksella vastaan perheissä. Lisäksi uudistus helpottaa työllistymistä.

Tuppurainen nostaa esiin myös tärkeän oikeudenmukaisuuskysymyksen, vanhustenhoivan hoitajamitoituksen, jonka rahoitus on myös mukana budjettiesityksessä.

– Tämä on pitkän polun viimeinen askel. Olen iloinen, että asia saadaan viimein kuntoon.

Hallitus sopi budjettiriihessä laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteista jatkovalmistelussa. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan työryhmän koordinoimassa jatkovalmistelussa kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen:

  • Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
  • Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
  • Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
  • Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
  • Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Kokonaisuuksia muodostettaessa painotetaan seuraavia horisontaalisia kriteerejä:

  • pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset
  • kasvupotentiaalin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestokyvyn ja koheesion lisääminen
  • vihreän siirtymän ja digitalisaation tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen koko maassa
  • rahoituksen väliaikaisuus.

– Nyt kun painopisteet ovat selvillä, on rahojen kotiuttaminen askeleen lähempänä. Näihin on nyt alueilla tartuttava ja nähtävä suuntaviivojen tarjoamat mahdollisuudet, Tuppurainen toteaa.

Rahoituksesta käytetään osa jo vuoden 2020 lisätalousarviossa myönnettyjen ja vuosina 2021-2023 menoja aiheuttavien, painopisteiden ja kriteerien mukaisten määrärahojen kattamiseen. Valtioneuvosto tulee antamaan eduskunnalle syyskauden aikana selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelman varojen suunnitellusta käytöstä.

Omistajaohjausministerinä Tuppurainen on tyytyväinen, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskiessa. Edunsaajille osoitetaan vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso.

– Moni järjestö tekee Suomessa vertaansa vailla olevaa työtä. On tärkeää, ettei toiminta lakkaa koronavuoteen.

Hallitusohjelman mukaisesti pelihaittojen torjumiseksi ja kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän varmistamiseksi, arpajaislain uudistamista koskeva hanke viedään viipymättä eteenpäin. Tavoitteena on saada esitys eduskuntaan kesäkuuhun 2021 mennessä.

Suositut kortit

Tervetuloa SDP:n Kansalaispaneeliin!Yleinen
Mielipiteesi on meille tärkeä. Hienoa, että olet mukana! ?
Mikä on SDP:n Kansalaispaneeli?Yleinen
SDP:n Kansalaispaneelissa pääset kertomaan mielipiteesi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja saat tietoa sinua kiinnostavista aiheista. Luvassa on tiukkojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi myös kevyempiä aiheita. SDP hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia kantojensa muodostamisessa ja raportoi kyselyiden tulokset eteenpäin puoluejohdolle, työryhmille ja kansanedustajille. 

Kansalaispaneelissa kysymyksiin vastataan kysymyskorttien kautta.

Jotta voimme hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia mahdollisimman hyvin, vastaathan seuraavien kysymyskorttien taustatietokysymyksiin.
EtunimiYleinen
Kirjoita alle etunimesi.
SukunimiYleinen
Kirjoita alle sukunimesi.
IkäYleinen
Valitse oma ikäryhmäsi.
SukupuoliYleinen
VaalipiiriYleinen
Valitse valikosta oma vaalipiirisi.
SähköpostiosoiteYleinen
Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.