SDP:n Filatov: Järjestöjen osaamista hyödynnettävä sotessa

Lähde: SDP

Sote uudistus on muuttumassa lihaksi maakunnissa. Tulevat hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina, sanoo kansanedustaja Tarja Filatov. Hän puhui Kanta-Hämeen invalidiyhdistysten kesäjuhlassa Hämeenlinnassa.

Nykyinen pirstaleinen sote-palvelurakenne ei pysty enää vastaamaan ihmisten palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Siksi tarvitaan vahvemmat hartiat palveluiden järjestäjäksi.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta jokainen saisi riittävät ja yksilöllisiä tarpeitaan vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut matalalla kynnyksellä. Tämä on hyvin tärkeää erityisryhmien kohdalla, kuten vammaisten ihmisten palveluissa.

Filatovin mielestä on tärkeää vahvistaa peruspalveluja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. Uudistuksessa on syytä muistaa, että kansalaisjärjestöt edistävät hyvinvointia ja tuottavat yhteiskunnallista hyötyä.

Järjestöt tekevät työtään lähellä kansalaisten arkea. Puolustavat ihmisten palveluiden saatavuutta ja ehkäisevät eriarvoistumista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa painottuvat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeet.

Terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ammattiavun rinnalla vertaistuki on tarpeen. Toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kautta syntyy sosiaalista pääomaa, joka kantaa vaikeissa tilanteissa.

Sote-uudistuksen yksi tavoite on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Järjestötoiminta lisää yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi. Tämän tulee koskea myös sote-uudistusta.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen aktiivit ovat organisoituneet pääosin kuntatasolle. On välttämätöntä luoda järjestöjen maakuntatason verkostoja, jotta kyetään vaikuttamaan sote- palveluihin uudessa mallissa.

– Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt voivat toimia yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseksi. On löydettävä uusia joustavia kumppanuuden malleja, Filatov muistuttaa.

Suositut kortit

Tervetuloa SDP:n Kansalaispaneeliin!Yleinen
Mielipiteesi on meille tärkeä. Hienoa, että olet mukana! ?
Mikä on SDP:n Kansalaispaneeli?Yleinen
SDP:n Kansalaispaneelissa pääset kertomaan mielipiteesi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja saat tietoa sinua kiinnostavista aiheista. Luvassa on tiukkojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi myös kevyempiä aiheita. SDP hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia kantojensa muodostamisessa ja raportoi kyselyiden tulokset eteenpäin puoluejohdolle, työryhmille ja kansanedustajille. 

Kansalaispaneelissa kysymyksiin vastataan kysymyskorttien kautta.

Jotta voimme hyödyntää paneelin kautta saatuja tuloksia mahdollisimman hyvin, vastaathan seuraavien kysymyskorttien taustatietokysymyksiin.
EtunimiYleinen
Kirjoita alle etunimesi.
SukunimiYleinen
Kirjoita alle sukunimesi.
IkäYleinen
Valitse oma ikäryhmäsi.
SukupuoliYleinen
VaalipiiriYleinen
Valitse valikosta oma vaalipiirisi.
Ammatti / asemaYleinen
Valitse yksi vaihtoehdoista.
SähköpostiosoiteYleinen
Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.